1. místo v Soutěžní přehlídce řemesel SUSO

1. místo v Soutěžní přehlídce řemesel SUSO

Truhláři z Chotěboře obsadili 1. místo a získali titul „Hvězda postupového kola SUSO“

Kdo vám za pár let postaví skříň na míru nebo opraví komodu po babičce? Pokud bude i nadále klesat zájem o řemeslné profese, tak možná nikdo. Naštěstí tu existuje „mladá krev“ řemeslníků, kteří si dobře rozumí se dřevem. Talentovaní žáci studijního oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a učebního oboru truhlář z celkem 13 škol z Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého, Olomouckého, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina předvedli v Hradci Králové svou zručnost i odborné znalosti v soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO, která proběhla ve dnech 17. a 18. 3. 2017.

Soutěž se skládala z několika částí, a to teoretické, kde žáci odpovídali formou testu na odborné otázky, a části, která byla zaměřena na znalost ovládání ručních strojů od sponzorů soutěže. Hlavní úkol soutěže spočíval ve zhotovení květinového stojanu. Zde se maximálně prověřily schopnosti studentů při čtení technických výkresů, jejich pečlivost, přesnost a správná volba pracovních postupů při ručním opracování materiálu. V neposlední řadě rozhodovala i spolupráce v týmu, protože díky náročnosti zadání a časovému limitu bylo velice důležité rozdělení úloh v družstvu.

Z velkého úspěchu se radovali naši žáci druhého ročníku Jakub Luňák a Jiří Pecháček, kteří pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku Josefa Zacha získali 1. místo. Ke každé soutěži patří emoce a určitá dávka nervozity, ale výsledek za to stál. První místo v této prestižní soutěži s vysokou účastí soutěžních družstev potvrzuje, že naši žáci jsou kvalitně připravováni jak na odborném výcviku, tak i v teoretické výuce. Soutěží se snažíme zúčastňovat pravidelně a spatřujeme v nich možnost setkávat se se zástupci ostatních škol. Účast v soutěži je pro nás signálem toho, kam se v rámci republiky můžeme jako školy řadit. A jsme hrdi, že již dlouhodobě patříme na špici. Našim žákům následně úspěchy pomáhají v získání profesního sebevědomí a také lepšího pracovního  uplatnění. První místo našeho dvoučlenného družstva otevřelo Jakubovi a Jirkovi cestu na zářijové finále při stavebním veletrhu FOR ARCH konaného v Praze. Za vedení školy bychom chtěli oběma žákům, panu učiteli odborného výcviku Josefu Zachovi a ostatním kolegům, kteří se podíleli na jejich přípravě, za tento úžasný výsledek poděkovat.