Obor Obchodní akademie

Studium je na OA čtyřleté a je zakončeno maturitou.

Získání širokých vědomostí a zkušeností

Studium na OA začíná podáním přihlášky (předvyplněná je na stránkách školy v oddílu přijímací řízení OA). Škola upřednostňuje individuální přístup ke studentům, a to jak talentovaným tak slabším žákům. Rozsah, zaměření a kvalita výuky umožňuje nejen úspěšně složit maturitní zkoušku, ale po absolvování školy získat zajímavé a dobře placené zaměstnání nebo dále studovat na vysoké škole, případně VOŠ. V případě dalšího studia se uplatnitelnost absolventů rozšiřuje a splňuje se tak trend pro budoucnost – být schopen zastávat více pracovních pozic.

3 pilíře vzdělání

Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické. Ve všech je možné se připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (Aj, Nj, ECDL ..) a Certifikátu z účetního programu Pohoda, které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání nebo třeba i brigád při studiu.

Od 2015/16 nabízíme zaměření studia OA, které vychází z možnosti dobrého uplatnění a žákům umožní obsáhnout ještě další obory činností. Mohou se tak profilovat podle zájmu na širší záběr a připravit se na vykonávání dalších profesí.

VOLITELNÉ ZAMĚŘENÍ: PROGRAMOVÁNÍ EKONOMICKÝCH APLIKACÍ
– zařazujeme na základě požadavků z praxe
– základy programování, algoritmizace úloh
– práce s makry v Excelu, VBA, automatizace činností
Začátek studia: školní rok 2017/18

VOLITELNÉ ZAMĚŘENÍ: TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA
– rozšíření o předměty statistika a technická dokumentace
– statistika poskytuje nástroje pro řízení a kontrolu kvality výroby
– schopnost orientovat se v technické dokumentaci
– základní znalosti v oblasti standardizace a metrologie
Začátek studia: školní rok 2017/18

Zakončení studia

Studium končí maturitní zkouškou, ke které jsou žáci svědomitě všemi způsoby připravováni, aby jejich stres byl co nejmenší a výsledek co nejlepší. Maturitní zkouška představuje společnou část, která se skládá na každé střední škole (povinně český jazyk a cizí jazyk nebo matematika, případně nepovinná zkouška) a profilovou část, která charakterizuje obor školy (ekonomika, účetnictví v ústní i písemné formě).

Součástí studia jsou praxe na různých pracovištích podniků v našem regionu. Na tomto podkladu žáci naší školy zpracovávají pod odborným dohledem učitelů odbornou práci, kterou poté před odbornou komisí obhajují formou prezentace.

Školní vzdělávací program

Od září 2017 se počínaje 1. ročníkem učí dle Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Chotěboř

Od září 2016 se počínaje 1. ročníkem učí dle Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Chotěboř

Od září 2011 se počínaje 1. ročníkem učí dle Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Chotěboř,
s dodatkem od 1. září 2016

Přijímací řízení

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky objednejte individuální návštěvu.

 

letak_oa_15_sm

http://www.infoabsolvent.cz

Informace o studiu na OA

Délka studia: 4 roky
Forma studia
: denní
Číslo studijního oboru:
63-41-M/02
Ubytování:
dvoulůžkové pokoje (informace o ubytování: +420 734 693 682
Stravování:
škola zajišťuje celodenní stravování

Vnitřní dokumenty školy

Formuláře a žádosti