Pozvánka na zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 1. ročníků SŠ

Pozvánka na zahájení školního roku 2017/2018 pro žáky 1. ročníků SŠ

Srdečně zveme žáky 1. ročníků a jejich rodiče na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, které se bude konat v pondělí dne 4. září 2017 od 10.30 hodin v chotěbořském kině.

Žáci si s sebou přinesou: Kč 100,- (vratná záloha na čip pro vstup do budovy školy, též slouží jako čip ke stravování), 1x foto formátu na občanský průkaz (na rubové straně opatřený čitelným jménem a příjmení žáka/žákyně), kopii vysvědčení z posledního ročníku a vyplněné dokumenty, které Vám budou zaslány poštou (můžete si je také stáhnout níže).

Pozvánka na zahájení školního roku

Osobní dotazník

Souhlas se zveřejňováním fotografií

Sdělení kontaktních e-mailů pro vstup do elektronické žákovské knížky

Přihláška ke stravování – souhlas k inkasu