Praktická výuka studentů Vyšší odborné školy v Chotěboři

Studentům oboru Řízení bezpečnosti práce se v tomto školním roce 2017/2018 otevřela další možnost praktické výuky v podniku. Na začátku školního roku z iniciativy personálního ředitele pana Tužila z Kovolisu Hedvikov, který je jedním z největších zaměstnavatelů regionu Podoubraví, byla uzavřena dohoda na dlouhodobou spolupráci školy s podnikem s cílem zavedení certifikátu Bezpečný podnik.

Od října počínaje jeden den v měsíci pracují studenti přímo ve výrobě na úkolu z oblasti BOZP nebo požární ochrany. Koordinaci ze strany školy zajišťuje jako garant vyučující odborných předmětů pan Stára. Ze strany podniku to je zejména průmyslový inženýr pan Netík. Pro studenty to znamená získání zkušeností přímo ve výrobě, kde se setkávají s riziky a opatřeními k jejich eliminaci.

hedvikov1

Studenti se ve výrobě zaměřují na zjištění neshod při splnění legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele. Jedná se například o pracovní prostředí, stroje a zařízení, požadavky kladené na zajištění odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců aj.

hedvikov2

Na obrázku je skupina studentů (Rudolf Hiesbök a Michal Běhounek) ve slévárně při zjištění dodržování bezpečných pracovních postupů ve slévárně.

Věřím, že jsou to nedocenitelné zkušenosti pro studenty, které jim pomohou lépe se orientovat v problematice kladené na odborníky z oboru BOZP a PO.