Přijímací řízení OA

Zkušební kolo přijímacích zkoušky 2018

Vzhledem k nově zavedeným povinným jednotným přijímacím zkouškám pro všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou nabízíme zájemcům o výše uvedené obory možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto.

Pro uchazeče o obory:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 23-44 -L/01 Mechanik strojů a zařízení
  • 33-41-L/01 Návrhář nábytku a CNC programátor
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Bližší informace   
Přihláška ke stažení (formát WORD)
   
Přihláška ke stažení (formát PDF)


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

(pro školní rok 2018/2019 bude 1. kolo vyhlášeno 31. ledna 2018)

 V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona  a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro první kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 1. března 2017.

Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Informace k přijímací zkoušce:
– Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných testů z českého jazyka a matematiky
– Termíny přijímacích zkoušek:

1. řádný termín: 12. 4. 2017
2. řádný termín: 19. 4. 2017
(11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili)

Kritéria hodnocení

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně).

V přijímací zkoušce formou celostátního jednotného testu z matematiky a českého jazyka lze dosáhnout v součtu maximálně 100 bodů a jejich výsledek bude tvořit 60 % výsledku přijímací zkoušky.
Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, bude tvořit 40 % přijímací zkoušky (průměr bude hodnocen za každé pololetí a to 1,0 po 20 bodech až po průměr 3,0 po 1 bodě).

Uchazeč, který dosáhne celkového výsledku 100 %, bude v pořadí na 1. místě a dále bude pořadí sestupně pokračovat.
V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče:

1. ZPS,
2. umístění v soutěžích a olympiádách,
3. průměr známek z matematiky,
4. průměr známek z českého jazyka,
5. průměr známek z cizích jazyků.

Předpokládané počty přijímaných žáků

Ředitel školy stanovuje dle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předpokládané
počty přijímaných žáků pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 takto:

63-41-M/02 Obchodní akademie  – 30 žáků
63-41-M/02 Obchodní akademie (se zaměřením Programování ekonomických aplikací) – 30 žáků
63-41-M/02 Obchodní akademie (se zaměřením Technická administrativa) – 30 žáků

 

Stáhněte si oficiální leták OA 2017

ARCHIV


 Dny otevřených dveří

plakat_OA_16_sm

PLAKÁT 2016

Film Jeden den na OA (80MB)

NEWSLETTER3

NEWSLETTER4

NEWSLETTER5

další NEWSLETTERs

Hledejte nás i na facebooku

Comments are closed.