Projekty VOŠ


Ukončené projekty:

Projekty OPVK (operační program vzdělání pro konkurenceschopnost).

Zvyšování kvality teoretické i praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektrorem

Stránky o projektu na webu partnerské školy – VŠTE České Budějovice

Cílem projektu je inovace 2 vzdělávacích programů na VOŠ a OA Chotěboř, 63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti a 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce, které budou transformovány do modulárního uspořádání s využitím kreditního systému ECTS. Inovace proběhne v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a odborné praxe s cílem zajistit soulad se vzdělávacími programy vytipované VŠ, která bude na inovacích spolupracovat (VŠTE) a následně se bude podílet na prostupnosti studentů VOŠ na VŠTE. Nedílnou součástí inovace bude pilotní ověření částečné jazykové výuky ve vytipovaném modulu odborného předmětu (Podniková ekonomika). Současně budou vytvořeny studijní materiály (16) v elektronické podobě.
Dalším cílem je podpora praxí studentů u budoucích zaměstnavatelů a stáží pedagogů v partnerských organizacích za účelem získání praktických poznatků, které budou dále využívány při výuce. Dále budou uspořádány 2 semináře se zaměřením na vývoj v oblasti managementu jakosti a vybavena 1 učebna.

Zahájení projektu: 15. 8. 2012

Doba trvání: 24 měsíců

VOŠ a OA Chotěboř byla založena jako jedna z prvních, a má tedy 17leté zkušenosti s prací se studenty. V průběhu doby vznikaly nové obory, které byly rozšířeny o dálkové studium. Vyučující se tedy naučili pracovat i se skupinou dospělých v pracovním procesu. Práce spočívá především ve sladění vstupní úrovně, použití různých výukových metod, forem, forem hodnocení, vedení k přípravě absolventské práce. Studium na VOŠ je zaměřeno hlavně na využívání teoretických znalostí v praxi, učitelé se snaží synchronizovat teoretické poznatky s praxí, studenti rovněž absolvují 14 týdnů praxe, jejíž výstupy jsou aplikovány v absolventské práci a následně využívány v praxi.

Partneři projektu:

  • Česká společnost pro jakost, o. s.
  • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Zpravodajství z průběhu projektu:

srpen – říjen – rozpracování projektu (pozice, návrhy dohod, náplně prací,..)

25. 10. 2012 jednání VŠ a VOŠ v Chotěboři
15. 11. 2012 jednání o praxi – Feroplast Chotěboř
20. 11. 2012 jednání o praxi – Slévárna a modelárna Nové Ransko
26. 11. 2012 jednání VŠ a VOŠ v Českých Budějovicích
30. 11. 2012 seminář Vývoj managementu kvality pro studenty VOŠ
18. 4. 2013 jednání VŠ a VOŠ v Českých Budějovicích
30. 4. 2013 seminář Vývoj managementu kvality pro studenty 
týden 9. května 2013 propagace
8. 10. 2013 jednání VŠ a VOŠ v Chotěboři
9. 4. 2014  Přednáška na ekonomické téma v anglickém a německém jazyce
25.4. 2014 Konference k projektu
týden 9. května 2014 propagace
31. 5. 2014 dokončení tvorby materiálů k výuce inovovaných předmětů
9. 7. 2014 jednání VŠ a VOŠ v Českých Budějovicích