Projekty SOUT

Ukončené projekty


Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost

Let´s work together for pleasure

Do Holandska za zkušenostmi i pomocí!

 Do Holandska za zkušenostmi i pomocí!

 Poslední listopadový týden strávili naši mladí technici v holandském městečku Druten. Vypravili se tam v rámci projektu Comenius „Let’s work together for pleasure“ společně se svými projektovými partnery z podobně technicky zaměřených škol z Itálie, Turecka, Litvy a Polska.

Cílem setkání bylo vyrobit společně v mezinárodních týmech pomůcky pro místní postižené děti. Holandská partnerská škola Pax Christi College připravila po technické stránce velmi zajímavé úkoly. Všichni studenti přiložili ruku k dílu při výrobě rozličných dřevěných her, ale také kovových výškově stavitelných košů sloužících k trénování hodu míčkem. Kovovýroba byla pro žáky opravdu zajímavá a lákavá. Tentokrát totiž nešlo pouze o ruční výrobu, ale žáci museli zvládnout i podstatně náročnější úkoly, a sice obsluhu frézy, soustruhu a svařování! Přihlédneme-li k tomu, že se při práci tito patnácti až sedmnáctiletí mladí technici domlouvali se svými partnery pouze anglicky a přesto se jim dílo podařilo dle zadání a bez újmy na zdraví, věřím, že si každý z nich určitě odvezl příjemné pocity úspěchu. Z tváří všech zúčastněných bylo jasně patrné, že v Holandsku pracovali v souladu s názvem projektu – tedy pro radost, a to nejen radost svoji z dobře odvedené práce, ale i pro radost postižených dětí, kterým byly výrobky na závěr setkání slavnostně předány.

Součástí programu byla také návštěva Amsterdamu a exkurze do dvou firem, na kterou se celá skupina účastníků vydala jak jinak než po holandsku, tedy na kolech. Kromě již tak zajímavého seznámení se s provozem firmy Willems Boven- Leeuwen vyrábějící lodě pro říční dopravu a firmy Van Wamel vyrábějící zemědělské stroje, to byla i skvělá příležitost užít si projížďku poklidným holandským venkovem.

Celý týden byli všichni studenti ubytováni v rodinách holandských kamarádů, což bylo také velmi přínosné. Jednak se žáci opravdu nevyhnuli komunikaci v angličtině a navíc měli skvělou příležitost blíže poznat všední život a kulturu dané země, což je též smyslem projektu.

Projekt Comenius „Let’s work together for pleasure“ je součástí Programu celoživotního vzdělávání a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na jeho realizaci získalo v roce 2013 grant od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. V rámci tohoto projektu již do partnerských škol vycestovalo celkem 13 žáků a dalších 10 žáků vycestuje ještě v tomto školním roce. Veškeré náklady na projekt jsou hrazeny z grantu, a proto mohou vycestovat i žáci, kteří by si to z finančních důvodů dovolit nemohli – rodiče totiž dětem hradí pouze kapesné!

Za projektový tým VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Ing. Helena Ondráčková
koordinátor projektu