Reference absolventů VOŠ

Vyšší odbornou školu v Chotěboři jsem si vybral, protože se mi líbil obor Řízení bezpečnosti práce. Obory, které škola nabízí, jsou na trhu práce nadstandardně ohodnoceny a je po nich i poptávka.
Co mi přišlo jako veliká výhoda, je to, že výuka většinou probíhala formou praktických cvičení. Většinu teoretických znalostí co jsme probírali, jsme i reálně uváděli do praxe. Například vytváření různých podkladů pro zaměstnance, evidence zaměstnanců, formuláře týkající se bezpečnosti práce atd. Co vidím jako výhodu oproti většině vysokých škol je to, že jsem byl na souvislé praxi v jedné firmě, a to dokonce v druhém a následně ve třetím ročníku. Během studia jsme navštívili několik exkurzí, pár hasičských stanic a jeden veletrh, takže jsme strávili spoustu času nejen ve škole. Proto si troufám říci, že po těch 3 letech byla většina z nás připravena pro trh práce. Navíc má každý možnost doplnit si vzdělání v dalších oblastech příbuzných s oborem. Já jsem si například díky této škole za pár korun udělal odbornou způsobilost v požární ochraně. Dále je možno dosáhnout i jiných odborných certifikátů.
Další obrovská výhoda co škola nabízí je úroveň jazykového vzdělání. Byl jsem na jazykové škole, studuji angličtinu i na vysoké škole, ale zdaleka to nedosahuje takové kvality jako na Vyšší odborné škole v Chotěboři. Díky této škole jsem úspěšně absolvoval Business English Certificate a mohu tak potencionálním zaměstnavatelům nabídnout obchodní angličtinu.
A to nejdůležitější co mi tato škola dala je spousta dobrých přátel, se kterými se vždy rád potkávám.

Roman Šťulík


Sedm let studia na Vyšší odborné škole a Obchodní akademii v Chotěboři

Když jsem se ve svých 15ti letech rozhodovala, kam na střední školu, tak jsem měla  celkem jasno. Obchodní akademie v Chotěboři mě zaujala, líbilo se mi prostředí školy, a tak jsem neváhala a podala přihlášku. Ve čtvrtém ročníku obchodní akademie už bylo rozhodování složitější. Pořád jsem si pokládala otázku: „Kam dál?“ Samozřejmě jsem měla spoustu myšlenek, co bych asi chtěla v budoucnu dělat, ale řeknu vám popravdě, myšlenka, že bych chtěla dělat „bezpečáka“, tak ta šla tak trochu kolem mě.

Nakonec jsem se rozhodla zůstat v Chotěboři a studovat na vyšší odborné škole. Moje prvotní myšlenka byla, že půjdu studovat obor Řízení a zabezpečování jakosti, ale v den přijímacích zkoušek nám bylo oznámeno, že se třída nenaplní, tak jsem nakonec „přesedlala“ na obor Řízení bezpečnosti práce.

Dnes vám mohu říci, že jsem hrozně ráda za svoje rozhodnutí. Přes 3 roky pracuji jako technik BOZP a PO ve firmě. Samozřejmě, že jako každá jiná práce, má svoje úskalí, ale do role „bezpečáka“ jsem se vžila se vším všudy a práce mě ohromě baví. A moc za to vděčím právě studiu na „vošce“ v Chotěboři, protože tahle škoda mi ukázala, že práce „bezpečáka“ má svůj šarm.

Studium na vyšší odborné škole má jednu obrovskou výhodu oproti studiu na škole vysoké. Při studiu vyšší odborné školy jsem současně studovala i vysokou školu. A v čem je ten hlavní rozdíl? V praxi. Při studiu na vyšší odborné škole jsme měli povinnou praxi, a teprve praxe vám ukáže, jak to doopravdy chodí. Ono je hezké, když umíte nazpaměť zákony, vyhlášky nebo normy, které určují podmínky bezpečnosti práce, ale důležité je, implementovat je do praxe. A nejde jen o naši praxi, kterou jsme měli ve vybraném podniku, ale také exkurze, které jsme během studia absolvovali. Podívali jsme se do automobilky T.P.C.A., do jihlavského BOSCHe,  anebo jsme byli seznámeni s prací Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Díky tomu, že jsme studovala bezpečnost práce, tak moje budoucí povolání bylo jasné, po ukončení školy jsem chtěla sehnat práci v oboru. Bylo to těžké, ale nakonec se na mě štěstí usmálo a jsem moc ráda. Studium na  „vošce“ mi ukázalo, jak je tato práce různorodá, a hlavně, že to není jen o tom, že se člověk musí naučit nazpaměť hromadu zákonů a vyhlášek.

Na ty tři roky, co jsem studovala na VOŠ a OA Chotěboř často a ráda vzpomínám, škola mi hodně dala, a i když někdo slyší, že bezpečák je nevděčná práce, tak na něj nedejte, člověk tomu musí přijít na chuť a uvidíme sami, že je to velice zajímavá práce.

Lucie Novotná, DiS. – absolventka oboru Řízení bezpečnosti práce 2011


„Jakožto absolvent Obchodní akademie (rok ukončení 2007) a posléze Vyšší odborné školy v Chotěboři (rok ukončení 2010), tj. 7 krásných let, mohu s čistým svědomím říct, že vědomosti a zkušenosti získané studiem na této škole byly základem pro získání mého současného zaměstnání a posléze mi i umožnily postupovat firemní hierarchií.

Rád bych vyzdvihnul a poděkoval hlavně za skvělou úroveň výuky angličtiny, IT oborů a účetnictví. Tyto předměty vyučují opravdoví odborníci a zároveň skvělí lidé.“

Pracuji ve Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o. na pozici Miscellaneous Invoicing Senior Advisor.

Pavel Adámek


Pár slov absolventa VOŠ Chotěboř 2004 -2008

Když jsem se po střední škole rozhodoval co dál, kvalita pro mě byla jasná volba!

Ne, tak takhle to opravdu nebylo. Po absolvování obchodní akademie v Brně jsem původně chtěl studovat ekonomiku a management na Masarykově univerzitě. Bohužel jsem se tam na první pokus nedostal a musel si tedy najít práci. Nejdříve jako administrativní pracovník, obchodní zástupce, potom v jiné firmě jako asistent předsedy představenstva. Když ředitel viděl, že se „v papírech“ orientuju, neváhal, a hodil mi na krk pro mě tehdy nic neříkající „ISO“. Práci jsem přebral bez jediného vysvětlení po člověku, který už ve firmě nebyl… Začal jsem tedy hledat informace na internetu a narazil jsem na Vyšší odbornou školu v Chotěboři. I když to bylo z Brna trochu z ruky, vzhledem k tomu, že škola umožňovala studovat dálkově a cena za studium byla pro už pracujícího člověka celkem přijatelná, rozhodl jsem se, že to zkusím.

Musím říct, že ne vždy to byla procházka růžovým sadem… Zkoušku z matematiky jsem opakoval několikrát a slova „derivace“ a „integrály“ mě straší dodnes. Teď už ale můžu říct, že to za to úsilí stálo. Během svého studia jsem navázal spoustu přátelských i profesních kontaktů, a se spolužáky z ročníku se pravidelně setkáváme dodnes. Právě na jednom takovém setkání – při oslavách 20tého výročí školy, mi učitel BOZP Mgr. Stára nabídnul absolvovat přípravný kurz a poté i zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP a PO. Po dohodě se zaměstnavatelem jsem se přihlásil na oba kurzy a nedávno jsem je včetně závěrečných zkoušek úspěšně absolvoval.

Toto zvýšení kvalifikace mi nakonec pomohlo i k získání lepších platových podmínek, takže mohu s klidem konstatovat, že počáteční investice do kurzu i zkoušek se během pár měsíců vrátila.

Dnes pracuji pro jeden nejmenovaný holding jako manažer kvality a interní auditor a mám pod dohledem funkčnost systému v několika dalších dceřiných firmách. Mimo to pracuji jako externí poradce systému managementu kvality, zároveň se věnuji dotačním projektům, a nyní nově začínám pracovat i v oblasti BOZP a PO.

Závěrem mohu říct, že VOŠka v Chotěboři mi v mé profesní kariéře pomohla jako nikdo jiný… Nejen že mi rozšířila obzory a kvalifikaci, navázal jsem v ní nové, přátelské i profesní vztahy, ale především mne připravila na tvrdé konkurenční prostředí tím, že mi dala výhodu kvalitního a praktického vzdělání.

 Všechny minulé i budoucí absolventy zdraví

Mgr. Milan Limberg, DiS.