Termíny konzultací VOŠ dálkového studia 2017/2018

Termíny konzultací VOŠ dálkového studia 2017/2018

Konzultace VOŠ DS ve školním roce 2017/2018 v zimním semestru:

8. 9.

22. – 23. 9.

6. – 7. 10.

20. – 21. 10.

3. – 4. 11.

24. 11.

8. 12.

5. 1.

Změny termínu vyhrazena v případně nepředvídatelných akcí.