Reference absolventů

Jsem absolventem VOŠ a OA Chotěboř. Na studium vzpomínám velmi rád. Mezi mé nejoblíbenější předměty patřila vždy ekonomika, účetnictví a informatika. Díky kvalitní

výuce a dobré praxi mohu do dnes těžit z velmi dobrých základů a využít všechny své poznatky. V současné době pracují již 5 rokem jako vedoucí zahraničního nákupu ve firmě MEDIN, která je jednou z největších českých firem orientujících se na výrobu zdravotnických prostředků. Musím poděkovat i celému pedagogickému sboru za vstřícnost, přátelský přístup velmi dobrou přípravu do života. Chtěl bych vyzdvihnout i velmi dobrou výuku cizích jazyků, které nikdy nepatřily k mým silným stránkám, ale jejich význam jsem ocenil až v každodenní praxi při komunikaci se zahraničními klienty.

Proto neváhejte, nebudete litovat!

David Franc


 

Po absolvování obou škol mohu potvrdit kvalitní připravenost pro oblast zaměstnání, ale i studijní, neboť po ukončení studia na VOŠ jsem dále distanční formou studovala na další škole, kde jsem získala bakalářský titul. Praktická zaměřenost studia mi poskytla výhody při získání stávajícího zaměstnání v oboru, kde dobře zvládám všechny činnosti související s výpočetní technikou a rovněž dobrá jazyková vybavenost mě předurčuje splnit bez obav požadované pracovní úkoly.

Bc. Kateřina Pochopová (Půžová), absolventka OA a VOŠ Chotěboř


 

Vyšší odbornou školu v Chotěboři jsem si vybral, protože se mi líbil obor Řízení bezpečnosti práce. Obory, které škola nabízí, jsou na trhu práce nadstandardně ohodnoceny a je po nich i poptávka.
Co mi přišlo jako veliká výhoda, je to, že výuka většinou probíhala formou praktických cvičení. Většinu teoretických znalostí co jsme probírali, jsme i reálně uváděli do praxe. Například vytváření různých podkladů pro zaměstnance, evidence zaměstnanců, formuláře týkající se bezpečnosti práce atd. Co vidím jako výhodu oproti většině vysokých škol je to, že jsem byl na souvislé praxi v jedné firmě, a to dokonce v druhém a následně ve třetím ročníku. Během studia jsme navštívili několik exkurzí, pár hasičských stanic a jeden veletrh, takže jsme strávili spoustu času nejen ve škole. Proto si troufám říci, že po těch 3 letech byla většina z nás připravena pro trh práce. Navíc má každý možnost doplnit si vzdělání v dalších oblastech příbuzných s oborem. Já jsem si například díky této škole za pár korun udělal odbornou způsobilost v požární ochraně. Dále je možno dosáhnout i jiných odborných certifikátů.
Další obrovská výhoda co škola nabízí je úroveň jazykového vzdělání. Byl jsem na jazykové škole, studuji angličtinu i na vysoké škole, ale zdaleka to nedosahuje takové kvality jako na Vyšší odborné škole v Chotěboři. Díky této škole jsem úspěšně absolvoval Business English Certificate a mohu tak potencionálním zaměstnavatelům nabídnout obchodní angličtinu.
A to nejdůležitější co mi tato škola dala je spousta dobrých přátel, se kterými se vždy rád potkávám.

 Roman Štulík


Sedm let studia na Vyšší odborné škole a obchodní akademii v Chotěboři

Když jsem se ve svých 15ti letech rozhodovala, kam na střední školu, tak jsem měla  celkem jasno. Obchodní akademie v Chotěboři mě zaujala, líbilo se mi prostředí školy, a tak jsem neváhala a podala přihlášku. Ve čtvrtém ročníku obchodní akademie už bylo rozhodování složitější. Pořád jsem si pokládala otázku: „Kam dál?“ Samozřejmě jsem měla spoustu myšlenek, co bych asi chtěla v budoucnu dělat, ale řeknu vám popravdě, myšlenka, že bych chtěla dělat „bezpečáka“, tak ta šla tak trochu kolem mě.

Nakonec jsem se rozhodla zůstat v Chotěboři a studovat na vyšší odborné škole. Moje prvotní myšlenka byla, že půjdu studovat obor Řízení a zabezpečování jakosti, ale v den přijímacích zkoušek nám bylo oznámeno, že se třída nenaplní, tak jsem nakonec „přesedlala“ na obor Řízení bezpečnosti práce.

Dnes vám mohu říci, že jsem hrozně ráda za svoje rozhodnutí. Přes 3 roky pracuji jako technik BOZP a PO ve firmě. Samozřejmě, že jako každá jiná práce, má svoje úskalí, ale do role „bezpečáka“ jsem se vžila se vším všudy a práce mě ohromě baví. A moc za to vděčím právě studiu na „vošce“ v Chotěboři, protože tahle škoda mi ukázala, že práce „bezpečáka“ má svůj šarm.

Studium na vyšší odborné škole má jednu obrovskou výhodu oproti studiu na škole vysoké. Při studiu vyšší odborné školy jsem současně studovala i vysokou školu. A v čem je ten hlavní rozdíl? V praxi. Při studiu na vyšší odborné škole jsme měli povinnou praxi, a teprve praxe vám ukáže, jak to doopravdy chodí. Ono je hezké, když umíte nazpaměť zákony, vyhlášky nebo normy, které určují podmínky bezpečnosti práce, ale důležité je, implementovat je do praxe. A nejde jen o naši praxi, kterou jsme měli ve vybraném podniku, ale také exkurze, které jsme během studia absolvovali. Podívali jsme se do automobilky T.P.C.A., do jihlavského BOSCHe,  anebo jsme byli seznámeni s prací Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Díky tomu, že jsme studovala bezpečnost práce, tak moje budoucí povolání bylo jasné, po ukončení školy jsem chtěla sehnat práci v oboru. Bylo to těžké, ale nakonec se na mě štěstí usmálo a jsem moc ráda. Studium na  „vošce“ mi ukázalo, jak je tato práce různorodá, a hlavně, že to není jen o tom, že se člověk musí naučit nazpaměť hromadu zákonů a vyhlášek.

Na ty tři roky, co jsem studovala na VOŠ a OA Chotěboř často a ráda vzpomínám, škola mi hodně dala, a i když někdo slyší, že bezpečák je nevděčná práce, tak na něj nedejte, člověk tomu musí přijít na chuť a uvidíme sami, že je to velice zajímavá práce.

Lucie Novotná, DiS. – absolventka oboru Řízení bezpečnosti práce 2011 (OA 2009)


 

„Jakožto absolvent Obchodní akademie (rok ukončení 2007) a posléze Vyšší odborné školy v Chotěboři (rok ukončení 2010), tj. 7 krásných let, mohu s čistým svědomím říct, že vědomosti a zkušenosti získané studiem na této škole byly základem pro získání mého současného zaměstnání a posléze mi i umožnily postupovat firemní hierarchií.

Rád bych vyzdvihnul a poděkoval hlavně za skvělou úroveň výuky angličtiny, IT oborů a účetnictví. Tyto předměty vyučují opravdoví odborníci a zároveň skvělí lidé.“

Pracuji ve Stora Enso Wood Products Ždírec, s.r.o. na pozici Miscellaneous Invoicing Senior Advisor.

Pavel Adámek


Na roky strávené na OA vzpomínám velice ráda. Výborní kantoři a dobrý kolektiv byli základem mé spokojenosti.

Vybrat si správně střední školu a získat kvalitní vzdělání je prvním krokem k úspěchu a získání perspektivní a dobře placené práce.

Nyní pracuji ve velké zahraniční firmě, která má po celém světě kolem 30tis. zaměstnanců. Jsem asistentka technického oddělení a technického nákupu. Mou hlavní náplní práce je kontrola faktur, přiřazovaní faktur k objednávkám a jejich následné zaúčtování. Jako asistentka vykonávám další administrativní práce a jsem také zodpovědná za firemní spisovnu. Také zastupuji kolegyni na recepci.  V práci denně využívám znalosti, které jsem nabyla na OA. Jsou to především počítačové znalosti (psaní na PC všemi deseti, word, excel) a jazykové znalosti.

Škoda jen, že za nás nebyla možnost výměnných pobytů a poznávacích zájezdů do zahraničí. Myslím, toto by bylo super – více komunikace s cizinci a aby se člověk více „otrkal“.

Kdybych se měla rozhodovat znovu na jakou střední školu mám jít, určitě bych si zvolila OA Chotěboř.

Všem velice doporučuji!

Hana Krbálková


OA v Chotěboři jsem ukončila v roce 2007. Během studia mě bavily hlavně odborné předměty, a to především účetnictví a vedení účetnictví v programu Pohoda. To usnadnilo moje rozhodování při výběru vysoké školy a zvolila jsem VŠE v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. V práci jsem začínala jako Junior účetní a nyní jsem se vypracovala na pozici Group Consolidator a využívám znalosti získané na škole v Chotěboři i z VŠE. Na dobu strávenou na „obchodce“ ráda vzpomínám a to nejen na spolužáky, ale i na přístup zdejších učitelů a ráda se do školy vracím.

Veronika Holzbauerová (Mašová)


 

Ve škole jsem prožila hezkých sedm let (OA a VOŠ) a ráda na tu dobu vzpomínám. Co mi škola dala? Určitě dnes tolik potřebný ekonomický rozhled. Dodnes mám tendence představovat si v řadě životních událostí pomyslné dvě strany účtu – Má dáti a Dal. Co mi to a to rozhodnutí přinese? Co mě to bude stát? I když jsem se účetnictvím nikdy neživila, při práci v novinách mi přesto trocha ekonomického myšlení pomáhala. Vždyť na každé radnici, kam jsem jela, se redaktor musí ptát: co chystáte, kam investujete, kolik to bude stát a kde na to vezmete? To se však týká i škol, galerií, muzeí, všechny instituce tyto ekonomické aspekty řeší, a je fajn vědět, o čem je řeč…

Ve škole nás také vedli k tomu naučit se vyjadřovat před publikem, oceňovala jsem, že se k nám nechovali jako k dětem, ale jako k dospělým, byť jsme se tak ne vždy chovali, ale to asi ke studentskému životu patří… Ve škole jsem se setkala s řadou úžasných kantorů, jejichž vedení jsem třeba neocenila hned, ale dnes jsem za ně vděčná.

Přemýšlela jsem, na jakou školu bych se přihlásila dnes, a musím připustit, že by moje volba zřejmě opět padla na „chotěbořskou obchodku“. Když si promítnu, kam jsem se dostala já i moji spolužáci, tak není proč volby litovat: zapisovatelka u soudu, úřednice na městském úřadu, operační důstojník na HZS kraje Vysočina, makléřka s nemovitostmi, odbornice na personalistiku, obchodní zástupci, IT specialista…

Bc. Hana Tonarová


Na Obchodní akademii v Chotěboři jsem studovala v letech 2003-2007. Už při přijímacím řízení bylo jasné, že úroveň školy je vysoká a pro přijetí byly nutné dobré znalosti z matematiky a českého jazyka nebo výborný prospěch na základní škole. Na obchodní akademii mě bavily odborné předměty, např.ekonomika, práce s počítači. Zdejší učitelé jsou opravdoví znalci předmětů, které vyučují. Po maturitě jsem mnoho znalostí uplatnila ve svém zaměstnání jako admin.pracovnice. Velmi užitečné bylo naučení psaní na počítači ,,všema deseti“, využívané v zaměstnání i doma. Na škole i na internátě jsem poznala mnoho kamarádů, se kterými jsme úspěšně ukončili školu složením maturity. Na školu dodnes ráda vzpomínám. Byla to dobrá volba po základní škole. Doufám a věřím, že škola bude mít stále dost studentů, kteří zde budou studovat.

Lenka Kakáčková (Jenčíková)