Neotevření denní formy studia VOŠ, volná místa v dálkové formě

Neotevření denní formy studia VOŠ, volná místa v dálkové formě

Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených uchazečů v 1. a 2. kole přijímacího řízení neotevíráme pro školní rok 2017/2018 žádný z oborů VOŠ v denní formě vzdělávání.

V dálkové formě studia VOŠ otevíráme vzdělávací programy:

  • 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce
  • 63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti

Přijímací řízení bude pro tyto programy probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů do 31. 10. 2017. Více informací naleznete na internetových stránkách školy v sekci VOŠ, pro uchazeče.