Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17

Ředitelka VOŠ, OA a SOUT Chotěboř vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na OA a SOUT pro školní rok 2016/17 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. – školský zákon a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení. pro obory

MATURITNÍ M

63-41-M/02  Obchodní akademie

MATURITNÍ L

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

UČEBNÍ

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

33-56-H/01 Truhlář

26-51-H/01 Elektrikář

.

23-51-E/01 Strojírenské práce

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Časový průběh přijímacího řízení

do 13. 5. 2016 –  odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
20. 5. 2016 – 2. kolo přijímacího řízení na OA
20. 5. 2016 – rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení formou vyvěšení výsledků v budově školy a na školním webu
do 30. 5. 2016 – poslední termín odevzdání zápisového lístku ředitelce školy

Bližší na www.oschot.cz v sekcích Pro Uchazeče – Přijímací řízení