Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení SOUT a OA

Odevzdání přihlášek do 30. 6.,

do 1. 7. vydání rozhodnutí

do 11. 7. 2016 odevzdání zápisových lístků