Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Přihlášky se pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 3. července 2017.

Počet volných míst ve 3. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Kód a název oboru

Počet volných míst

Přijímací zkoušky (ano/ne)

Obory s maturitní zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 9 ne*
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 5 ne*
63-41-M/02 Obchodní akademie 10 ne*

Obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 ne
23-56-H/01 Obráběč kovů 7 ne
26-51-H/01 Elektrikář 7 ne
33-56-H/01 Truhlář 5 ne

* v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů JPZ se PZ NEKONAJÍ