Výsledky 1. kola přijímacího řízení – obory s maturitní zkouškou

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – obory s maturitní zkouškou

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

  1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy uchazečů 4letých oborů s maturitní zkouškou naleznete zde:

obor s maturitní zkouškou 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

obor s maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

obor s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie

obor s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření Technická administrativa

obor s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření Programování ekonomických aplikací