Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SOU

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SOU

V souladu s ustanovením § 60 odst. 17 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

  1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy uchazečů naleznete zde:

4leté obory vzdělání – obory s maturitní zkouškou:

obor s maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

3leté obory vzdělání – obory s výučním listem:

obor s výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů

obor s výučním listem 33-56-H/01 Truhlář

Navazující studium – obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem (uchazeči přijímaní do vyššího ročníku):

obor s maturitní zkouškou 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení