Vyšší odborná škola

Základní  společné údaje

Studium je tříleté u denního studia nebo třiapůlleté u dálkového studia. Je zakončeno absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – diplomovaný specialista – (zkratka DiS za příjmením).

Výuka dálkového studia

Výuka dálkového studia probíhá zatím v Pá (9.00-17.30) a v sobotu (8.00-13.00) – pátek 8x, sobota 4x za období (semestr).

Podoba a náplň výuky

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe.

Přihlášku a informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ. Pokud si chcete areál školy prohlédnout, rádi Vás uvítáme při Dnech otevřených dveří nebo si telefonicky domluvte individuální návštěvu.

Obory:

Facility management

Řízení a zabezpečení jakosti

Řízení bezpečnosti práce