63-41-M/02 - Obchodni akademie

Určeno pro: chlapce a dívky

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Stupeň poskytovaneho vzdělani: středni vzdělani s maturitni zkouškou

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru obchodni akademie se zaměřenim na finance a daně se uplatni na trhu prace předevšim v ekonomicke sfeře jako ekonom, mzdovy referent, učetni asistent, finančni referent, statistik, administrativni pracovnik, obchodni zastupce, organizačni pracovnik, fakturant, rozpočtař, celni deklarant, pracovnik marketingu, referent ve statni spravě, bankovni a pojišťovaci pracovnik a v dalšich ekonomickoadministrativnich funkcich a pozicich v obchodnich firmach, živnostech v pozici zaměstnancei zaměstnavatele.

Absolvent oboru obchodni akademie se zaměřenim na programovani umi řešit jednoduche programatorske ulohy, upravovat a spravovat uživatelske programy a aplikace, a webove stranky. Po složeni maturitni zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některe z forem tercialniho vzdělavani, zejmena ke studiu na ekonomickych a pravnickych fakultach vysokych škol a na studium na vyššich odbornych školach zaměřenych na ekonomiku, podnikani, finančnictvi, veřejnou spravu, služby.

Učební plán