Absolutoria VOŠ

Stanovení termínů absolutoria pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy termíny absolutoria pro obor vzdělání  39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce na 17. a 18. června 2019.