Zpět na výpis článků

II. Ročník soutěže v odborných dovednostech žáků základních škol

Struktura a popis soutěže

Soutěž pořádala Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a probíhala na hlineckém pracovišti odborného výcviku. Hlavním partnerem soutěže byla místní firma Megatech Industries a    konala se za podpory města Hlinska a místních firem. Cílem soutěže bylo zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů a taktéž obecné zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich.  Dalším cílem soutěže technických dovedností bylo zvýšit motivaci žáků 9. tříd ZŠ k technickým oborům tak, aby se při úvahách o svém dalším profesním směřování rozhodli v souvislosti s vývojem poptávky po technicky vzdělaných pracovnících na trhu práce a v závislosti na svých dovednostech a schopnostech.

Soutěž v praktických řemeslných dovednostech byla primárně určena pro žáky 9. tříd základních škol. Školy mohly do soutěže přihlásit libovolný počet svých devátých tříd. Soutěž byla zaměřena na manuální praktické dovednosti, obecné teoretické znalosti, marketing, ekonomiku a ICT. Soutěžilo se v těchto oblastech:

 1. strojírenství – ruční zpracování kovů, soutěžní výrobek, test znalostí,
 2. dřevozpracující – ruční zpracování dřeva, soutěžní výrobek, test znalostí,
 3. elektrotechnika – zapojení a oživení jednoduchého elektronického obvodu, test znalostí,
 4. ekonomika, trh práce, marketing, prezentace – ekonomické vyhodnocení jednotlivých výrobků a jejich prezentace, zhotovení reportáže ze soutěžního dne ve formě prezentace.

Jednodenní soutěž probíhala postupně v období od 16. října do 24. listopadu 2017 podle předem stanoveného kalendáře na pracovištích odborného výcviku pořádající školy v Hlinsku. Do vlastní soutěže se přihlásilo všech pět oslovených základních škol z hlineckého regionu s celkem sedmi devátými ročníky:

Zúčastněné školy a počty přihlášených devátých tříd

 • ZŠ Krouna                            1x
 • ZŠ Hlinsko, Ležáků              2x
 • ZŠ Hlinsko, Smetanova       1x
 • ZŠ Hlinsko, Resslova           2x
 • ZŠ Trhová Kamenice           1x
 • Celkový počet zúčastněných žáků: 130
 • Počet našich pedagogů, kteří se podíleli na přípravě a realizaci:  cca 10
 • Počet našich žáků – instruktorů:                                                    cca 10

Hodnocení provedla hodnotitelská komise jmenovaná pořadatelem, která též stanovila pořadí. Bylo rozhodnuto, že budou oceněny tři nejlepší třídy a tři nejlepší prezentace školy.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 27. listopadu 2017 na hlinecké radnici za přítomnosti starosty města pana Miroslava Krčila, zástupce hlavního partnera soutěže firmy Megatech Industries pana Martina Hyroše a zástupců dalších podnikatelských subjektů. Účastníky soutěže zastupovali ředitelé základních škol, pedagogové a zástupci žáků z jednotlivých tříd. Za pořadatele se vyhlášení zúčastnil ředitel školy Mgr. Luděk Benák, pedagogové a žáci, kteří soutěž připravovali.

Soutěžící si převzali velice hodnotné ceny, které do soutěže věnoval hlavní partner firma Megatech Industries a pořádající škola.

Po skončení oficiální části proběhla konference, na které pořadatelé soutěže společně s řediteli základních škol, zástupci města a podnikatelských subjektu soutěž vyhodnotili a prodiskutovali další možnosti spolupráce. Soutěž byly vyhodnocená jako úspěšná a pro žáky základních škol velice přínosná.

Výsledky soutěže – hlavní kategorie

1. místo          ZŠ Hlinsko, Resslova – třída 9.A

2. místo          ZŠ Hlinsko, Smetanova – třída 9.A

3. místo          ZŠ Trhová Kamenice – 9.A

4. – 7. místo   ZŠ Krouna – 9.A

                       ZŠ Hlinsko, Resslova – třída 9.B

                       ZŠ Hlinsko, Ležáků – třída 9.A

ZŠ Hlinsko, Ležáků – třída 9.B

Výsledky soutěže – zvláštní cena za vytvořenou prezentaci

Porota vybrala 3 prezentace, které ji nejvíce zaujaly v těchto bodech:

 • obsah,
 • kvalita zpracování,
 • vlastní myšlenky a nápady,
 • originalita.

Oceněné školy a třídy:

 • ZŠ Trhová Kamenice, třída 9.A
 • ZŠ Hlinsko, Smetanova, třída 9.A
 • ZŠ Hlinsko, Resslova, třída 9.A

Poděkování

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastní realizaci, a to zejména:

 • Všem soutěžícím žákům, pedagogům a vedení základních škol za bezproblémový průběh soutěže, vzorný přístup a vysoké nasazení.
 • Firmě Megatech Industries a zejména panu Martinu Hyrošovi za podporu soutěže a za krásné ceny, které do soutěže věnovala.
 • Městu Hlinsko a panu starostovi Miroslavu Krčilovi za podporu soutěže a poskytnutí nádherných prostor hlinecké radnice pro slavnostní vyhlášení výsledků.
 • Hlineckému pracovišti odborného výcviku pod vedením vedoucího učitele pana Břetislava Moučky za přípravu a organizaci soutěže.
 • Kolegům pedagogům za podíl na přípravě a vlastní realizaci soutěže.
 • Našim studentům za pomoc při instruktážích a obsluze jednotlivých disciplín.