Zpět na výpis článků

III. Ročník soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 8. a 9. tříd základních škol

1)   Úvod

Soutěž pořádala Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř. Jednodenní soutěž probíhala postupně v období od 24. září do 30. listopadu 2018 podle předem stanoveného kalendáře na pracovištích odborného výcviku pořádající školy v Chotěboři, Havlíčkově Brodě a v Hlinsku. Soutěž v praktických řemeslných dovednostech byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Jednotlivé školy mohly do soutěže přihlásit libovolný počet svých devátých tříd.

2)   Hlavní cíle soutěže

Hlavním cílem soutěže bylo zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů, zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich, zvýšení motivace žáků 8. a 9. tříd ZŠ k technickým oborům tak, aby se při úvahách o svém dalším profesním směřování rozhodli v souvislosti s vývojem poptávky po technicky vzdělaných pracovnících na trhu práce a v závislosti na svých dovednostech a schopnostech a v neposlední řadě představení vzdělávací nabídky pořádající školy.

3)   Organizace soutěže

Soutěž byla zaměřena na manuální praktické dovednosti, obecné teoretické znalosti, programování, marketing, ekonomiku a ICT. Družstvo (třída) bylo rozděleno do pěti týmů, které soutěžily v těchto oblastech:

a)    Strojírenství

 1. Ruční zpracování kovů, soutěžním výrobkem byla plechová krabička.
 2. Virtuální svařování na trenažeru Fronius.
 3. Test znalostí.

b)    Zpracování dřeva

 1. Ruční zpracování dřeva, programování CNC, soutěžním výrobkem byl stojánek na ubrousky nebo věšáček na klíče.
 2. Test znalostí.

c)    Elektrotechnika

 1. Zapojení a oživení jednoduchého elektronického obvodu – výroba zkoušečky.
 2. Zapojení světelného obvodu.
 3. Test znalostí.

d)    Programování a robotizace

 1. Programování školního robota Chepíka.
 2. Vytvoření fiktivního rozhovoru s robotem Chepíkem v anglickém jazyce.

e)    Ekonomika, marketing, IT, prezentace

 1. Ekonomické vyhodnocení jednotlivých výrobků a jejich prezentace.
 2. Zhotovení reportáže ze soutěžního dne ve formě prezentace.
 3. Test znalostí.

Soutěže se zúčastnilo 23 soutěžních družstev složených ze žáků 8. a 9. tříd z celkem 17 zúčastněných škol což bylo více než 500 žáků. Jednotlivá družstva byla regionálně rozdělena do třech regionálních skupin:

a)    Hlinecká skupina

 • Základní škola Ležáků Hlinsko – třídy 9.A a 9.B
 • Základní škola Resslova Hlinsko – třídy 9.A a 9.B
 • Základní škola Smetanova Hlinsko – třída 9.A
 • Základní škola Trhová Kamenice – složené družstvo z 8. a 9. Ročníku
 • Základní škola Krouna – třída 9.A

b)    Chotěbořská skupina

 • Základní škola Smetanova Chotěboř – třídy 9.A a 9.B
 • Základní škola Buttulova Chotěboř – třídy 9.A a 9.B
 • Základní škola Ždírec nad Doubravou– třídy 8.A a 8.B
 • Základní škola Maleč – třída složena 8.A a 9.A
 • Základní škola Česká Bělá – třída 9.A
 • Základní škola Havlíčkova Borová – třída 9.A
 • Základní škola Habry – třída 9.A

c)    Havlíčkobrodská skupina

 • Základní škola Přibyslav – třidy 9.A a 9.B
 • Základní škola Konečná Havlíčkův Brod – třída 9.A
 • Základní škola Nuselská Havlíčkův Brod – třída složená 8.A a 9.A
 • Základní škola Sady Havlíčkův Brod – třída 9.A
 • Základní škola Štáflova Havlíčkův Brod – třída 9.A

Hodnocení provedla hodnotitelská komise jmenovaná pořadatelem, která též stanovila pořadí. Bylo rozhodnuto, že budou oceněna tři nejlepší družstva (třídy) z každého regionu a tři nejlepší týmy v každé disciplíně a to absolutně ze všech 23 zúčastněných.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo postupně na hlinecké, havlíčkobrodské a chotěbořské radnici za účasti starosty města Hlinsko pana Miloslava Krčila, místostarostů města Havlíčkův Brod pana Bc. Libora Honzárka  a Ing. Vladimíra Slávky, starosty města Chotěboř pana Ing. Tomáše Škaryda, zástupců zúčastněných škol a partnerů soutěže. Soutěžící si převzali velice hodnotné ceny, které do soutěže věnovali partneři soutěže a pořádající škola. Reportáž z vyhlášení na hlinecké radnici najdete zde.

4)   Partneři soutěže

 • Aco Industries k.s. Přibyslav
 • ALKA HOLDING spol. s r.o. Chotěboř
 • B-Tech, a.s. Havlíčkův Brod
 • Dvořák svahové sekačky s.r.o.
 • GCE, s.r.o. Chotěboř
 • Cheops spol. s r.o. Chotěboř
 • Chotěbořské strojírny a.s. Chotěboř
 • Czech LANA, s.r.o. Ždírec nad Doubravou
 • Megatech Industries Hlinsko s.r.o.

Soutěž se dále konala za podpory měst Chotěboř, Havlíčkův Brod, a Hlinsko

5)      Výsledky soutěže

Výsledky hlavní kategorie dle jednotlivých regionů

a)      chotěbořsko

 1. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř – třída 9.A - 1 289 bodů
 2. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř – třída 9.B - 1 258 bodů
 3. místo - ZŠ Ždírec nad Doubravou – třída 8.B - 1 229 bodů

b)     havlíčkobrodsko

 1. místo - ZŠ Konečná Havlíčkův Brod – třída 9.A - 1 157 bodů
 2. místo - ZŠ Přibyslav – třída 9.B - 1 118 bodů
 3. místo - ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod – třída 8. a 9.A - 1 072 bodů

c)      hlinecko

 1. místo - ZŠ Ležáků Hlinsko – třída 9.A - 1 289 bodů
 2. místo - ZŠ Trhová Kamenice – třída 8.A a 9.A - 1 191 bodů
 3. místo - ZŠ Resslova Hlinsko – třída 9.B - 1 135 bodů

Výsledky vedlejší kategorie – absolutní pořadí v jednotlivých disciplínách       

VÝSLEDKY DISCIPLÍNY STROJÍRENSTVÍ

 1. místo - ZŠ Ždírec - třída 8.B - 253 bodů
 2. místo - ZŠ Buttulova Chotěboř - třída 9.B - 246 bodů
 3. místo - ZŠ Resslova Hlinsko - třída 9.A - 239 bodů

VÝSLEDKY DISCIPLÍNY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

 1. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř - třída 9.A - 256 bodů
 2. místo - ZŠ Sady Havlíčkův Brod - třída 9.B - 254 bodů
 3. místo - ZŠ Ždírec – třída 8.A - 252 bodů

VÝSLEDKY DISCIPLÍNY ELEKTROTECHNIKA

 1. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř - třída 9.A - 259 bodů
 2. místo - ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod - třída 8.A+9.A - 255 bodů
 3. místo - ZŠ Přibyslav - třída 9.A - 253 bodů

VÝSLEDKY DISCIPLÍNY PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIZACE

 1. místo - ZŠ Buttulova Chotěboř - třída 9.B - 273 bodů
 2. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř - třida 9.A - 267 bodů
 3. místo - ZŠ Trhová Kamenice - třída 9.A - 266 bodů

VÝSLEDKY DISCIPLÍNY EKONOMIKA, MARKETING, IT a PREZENTACE

 1. místo - ZŠ Konečná Havlíčkův Brod - třída 9.A - 290 bodů
 2. místo - ZŠ Smetanova Chotěboř - třida 9.B - 283 bodů
 3. místo  - ZŠ Ležáků Hlinsko - třída 9.A - 272 bodů