Zpět na výpis článků

Reportáž z III. ročníku soutěže v odborných praktických dovednostech žáků základních škol

V těchto dnech probíhá na naší škole již III. ročník soutěže v odborných praktických dovednostech žáků základních škol.

Soutěž je primárně určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a probíhá na pracovištích odborného výcviku školy v Chotěboři, Hlinsku a v Havlíčkově Brodě. Celkem se přihlásilo rekordních 26 družstev z 20 základních škol což představuje účast přibližně 500 žáků. Soutěž je zaměřena na manuální praktické dovednosti, programování, obecné teoretické znalosti, marketing, ekonomiku a ICT. Soutěž se skládala z těchto disciplín, které současně zahrnují oblasti vzdělávání školy:

  1. strojírenství – výroba plechové krabičky a špízových jehel, test odborných znalostí, marketing
  2. dřevozpracující – výroba dřevěného věšáčku na klíče, návrh designu na počítači a následná realizace na CNC routeru, test odborných znalostí, marketing
  3. elektrotechnika – výroba zkoušečky obvodů, zapojení a oživení světelného obvodu, test odborných znalostí,
  4. programování – nová soutěžní disciplína, kde bylo úkolem družstva naprogramovat pohybovou sestavu školného robota Chepíka a vhodně ji propojit s hudebním doprovodem
  5. ekonomika, trh práce, marketing, prezentace – ekonomické vyhodnocení jednotlivých výrobků, zhotovení reportáže ze soutěžního dne ve formě prezentace.

Hlavním cíle soutěže:

  • popularizace technických oborů
  • zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů, zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich
  • motivace žáků 8. a 9. tříd ZŠ k technickým oborům tak, aby se při úvahách o svém dalším profesním směřování rozhodli v souvislosti s vývojem poptávky po technicky vzdělaných pracovnících na trhu práce a v závislosti na svých dovednostech a schopnostech
  • praktická ukázka realizace propojení moderních technologií s tradičními řemesly

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne na hlinecké a chotěbořské radnici za účasti představitelů města, zástupců firem z řad zaměstnavatelů a zástupců zúčastněných škol v první polovině měsíce prosinec.

Videoreportáž ze soutěže najdete zde.