Zpět na výpis článků

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Maturitní obory (4leté obory s maturitní zkouškou)

Přijímací zkoušky by se měly konat 14 dní po otevření středních škol. Pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány poštou po zpřístupnění Centrem pro zjišťování výsledků vzdělání škole.

Učební obory (3leté obory s výučním listem)

V pátek dne 20. 3. 2020 byly odeslány poštou zákonným zástupcům uchazečů infromace o nekonání přijímacích zkoušek spolu s podrobnostmi průběhu přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů by měly být zveřejněny dle současných právních předpisů nejdříve ve středu dne 22. 4. 2020 (pokud nedojde k legislativní změně právních předpisů).

O jakýchkoliv změnách v přijímacím řízení na střední školy bude škola informovat prostřednictvím internetových stránek školy.