Zpět na výpis článků

Informace k provozu SŠ a VOŠ od 15. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí dne 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, tzn. výuka i nadále probíhá v režimu povinné distanční výuky. Ve školách je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání.

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a náhradních zkoušek na středních školách. Tyto zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.