Zpět na výpis článků

Informace k provozu SŠ a VOŠ od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizovaého opatření č. 200 ze dne 26. 2. 2021, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání, a to do 28. 3. 2021. 

Výuka i nadále probíhá v režimu povinné distanční výuky. Povoleny jsou indviduální konzultace, které probíhají dle pokynů zaslaných prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři.