Zpět na výpis článků

Informace k provozu SŠ od 24.5.2021

Od pondělí dne 24. 5. 2021 je díky opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna přítomnost žáků středních škol na prezenční výuce. Podrobnosti k opatření naleznete na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0471.pdf.

Podmínkou účasti ve škole je absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování antigenním testem v intervalu jedenkrát za týden.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří :

  • doloží negativní výsledek PCR testu  nebo antigenního testu ne starší 48 hodin,
  • prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 90 dní,
  • mají certifikát MZČR o provedeném očkování a od poslední dávky očkování uplynulo 14 dní.

Podrobnosti k testování žáků naleznete na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0471.pdf. Žáci musí mít během výuky nasazen respirátor.

V pondělí se všichni žáci dostaví do školy podle svého rozvrhu v aplikaci Bakaláři. Pro plynulý průběh dodržujte čas příchodu do školy! Jelikož zároveň nastává období maturitních zkoušek, bude rozvrh upravován, a proto je nutné důsledně sledovat změny rozvrhu v aplikaci Bakaláři.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně, obědy lze objednat prostřednictvím internetových stránek školy zde.