Zpět na výpis článků

Informace k výuce elektronickou formou a samostudiem

Na základě přijatého mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 se od středy dne 11. 3. 2020 ruší výuka ve školách.

Výuka bude do odvolání probíhat následující elektronickou formou:

  1. moodle,
  2. komunikační systém Bakaláři (Komens).

Žádáme žáky o zodpovědný přístup ke studiu touto formou. Jednotliví vyučující budou žáky informovat o průběhu a způsobu výuky daného předmětu.

O změnách situace budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

Stravování: proběhne automatické odhlášení obědů od pondělí dne 16. 3. 2020 a následně dle situace.

E-mailovou poštu i webové stránky je nutné sledovat průběžně několikrát denně!!!

V případě dalších organizačních či režimových opatřeních vás budeme informovat.

Důležité kontakty:

Mgr. Luděk Benák (ředitel školy) - tel.: 734 693 681, e-mail: benak@oschot.cz

Bc. Petra Vepřovská (sekretariát školy, studijní oddělení) - tel.: 731 348 326, e-mail: veprovska@oschot.cz

Ing. Jiří Pátek (zástupce ředitele pro odborný výcvik, statutární zástupce) - tel.: 603 347 900, e-mail: patek@oschot.cz

Ing. Helena Ondráčková (zástupce ředitele pro teoretickou výuku - SOU) - tel.: 605 126 428, e-mail: ondrackova@oschot.cz

Mgr. Alena Navrátilová (zástupce ředitele pro teoretickou výuku - VOŠ, OA) - tel.: 569 624 106, e-mail: navratilova@oschot.cz

Šárka Slanařová (vedoucí ekonomického úseku) - tel.: 569 624 106, e-mail: slanarova@oschot.cz

Jaroslava Hajšmanová (vedoucí školního stravování) - tel.: 734 693 683, e-mail: hajsmanova@oschot.cz