Zpět na výpis článků

Informace ke konzultacím, testování antigenními testy

Sdělujeme, že od pondělí 19. 4 2021 jsou díky mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví umožněny skupinové konzultace žáků, a to v maximálním počtu 6 studentů v jedné skupině. Na základě tohoto opatření jsme vytvořili rozpis konzultací pro jednotlivé skupiny studentů. Podrobnosti k opatření jsou zde https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani/.

Podmínkou účasti na konzultacích je absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování antigenním testem v intervalu 3 dnů.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

  • doloží negativní výsledek PCR testu  nebo antigenního testu ne starší 48 hodin,
  • prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní – nutné doložit lékařským potvrzením,
  • mají certifikát MZČR o provedeném očkování a od poslední dávky očkování uplynulo 14 dní.

Žáci musí mít během výuky nasazen respirátor.

Pokud budete mít zájem, bude zajištěno stravování ve školní jídelně, obědy lze objednat na webových stránkách školy.

Zden naleznete postup testování antigenními testy a závazný postup školy v případě pozitivního testu.

Rozpis konzultací, čas a místo testování bude doručeno každé třídě prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři. Pro plynulý průběh testování dodržujte uvedený čas příchodu do školy! Pokud se nemůžete konzultací zúčastnit, sdělte nám to s dostatečným předstihem, aby mohl dostat tuto příležitost jiný student.