Zpět na výpis článků

Informace pro žáky 1. ročníků SŠ

1. Zahájení školní roku
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
Žáci 1. ročníků SŠ se dostaví v pondělí dne 3. 9. 2018 v 11:00 hodin do chotěbořského kina, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 (od 10:30 hodin prezence žáků).

2. Adaptační minikurz
Žáci všech oborů 1. ročníků se sejdou ve středu dne 5. 9. 2018 před budovou obchodní akademie, kde bude probíhat adaptační minikurz, jehož cílem je vzájemné poznávání, stmelení kolektivu, týmová spolupráce a prevence sociálně-patologických jevů.
Místo konání: Obchodní akademie, Na Valech 690, Chotěboř

Termín5. 9. 2018 – 6. 9. 2018.
V místě kurzu je pro žáky zajištěna plná penze a pitný režim.

V den zahájení adaptačního minikurzu bude třídními učiteli vybrán od každého žáka účastnický poplatek Kč 180,-, který zahrnuje stravu ve školní jídelně.
Vezměte s sebou: sportovní oblečení a obuv, přezůvky, karimatku (nebo jinou vhodnou podložku), spací pytel (nebo deku), polštářek, sešit a psací potřeby, šátek, kopii zdravotního průkazu, základní hygienické potřeby a ručník, potřebné léky a věci osobní potřeby, účastnický poplatek Kč 180,-, kapesné dle osobní potřeby a dobrou náladu.

3. Školní potřeby
Přezůvky do školy, psací a rýsovací potřeby, cvičební úbor.

4. Učebnice a další předměty
Potřebné učebnice Vám budou oznámeny při zahájení výuky. Nákup některých učebnic se ve škole řeší hromadnou objednávkou (vyjdou pak o něco levněji).

Záloha na čip (čip slouží žákům ke vstupu do budovy a k odběru stravy v jídelně) – Kč 100,-.

5. Školní stravování
Při nástupu do školy odevzdáte vyplněnou přihlášku ke školnímu stravování s potvrzením o souhlasu s inkasem. Obědy se hradí zpětně (po ukončeném stravovacím měsíci). Poplatky za stravování Vám budou inkasovány z Vámi oznámeného účtu. Oběd stojí 27 Kč.
Pokud služby stravování nechcete využívat, považujte tyto informace za bezpředmětné.

6. Kontakty
Ředitel školy – Mgr. Luděk Benák

  • telefon 569 624 106, 569 623 854
  • mobil: 734 693 681
  • e-mail: benak@oschot.cz 

Zástupce ředitele pro odborný výcvik – Ing. Jiří Pátek

Zástupce SOU – Ing. Helena Ondráčková

Zástupce OA – Mgr. Alena Navrátilová

Studijní oddělení – Bc. Petra Vepřovská

Vedoucí jídelny – Jaroslava Hajšmanová


Formuláře ke stažení:

Osobní dotazník žáka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontatní e-maily zákonného zástupce a žáka pro přístup do elektronické žákovské knížky

Přihláška ke stravování

Ochranné pracovní pomůcky - bezplatné poskytnutí oděvu a obuvi (pouze pro žáky SOU)