Zpět na výpis článků

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř v národním kole Mezinárodního projektu statistické gramotnosti 

Studentky Obchodní akademie v Chotěboři– Andrea Pavlíčková a Eliška Břízová (4. ročník OA) se v měsíci únoru 2019 zúčastnily národního kola statistické soutěže o nejlepší statistický plakát, který měl být vytvořen na libovolné téma. Organizátory národního kola v České republice byly Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad.

Kritéria hodnocení plakátu:

  1. být srozumitelný a logicky uspořádaný (měl obsahovat cíl, přístup, klíčová zjištění
    a nejdůležitější závěry),
  2. zahrnovat grafy a popisná shrnutí dat,
  3. obsahovat komentáře k významu použitých dat,
  4. být soběstačný (pro porozumění obsahu plakátu nemělo být zapotřebí nic víc než samotný plakát, žádný další doplňkový materiál nebo vysvětlující informace),
  5. mít kreativní a vizuálně povedené zpracování,
  6. být čitelný ze vzdálenosti přibližně dvou metrů.

Do soutěže se přihlásilo celkem 265 týmů a do národního kola soutěže postoupily nejlepší plakáty ze školních kol (celkem 37 plakátů). Vyhodnocení národního kola se uskutečnilo
27. února 2019 na Českém statistickém úřadu v Praze.

Plakáty posuzovala odborná komise ve složení: 

-      prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., předsedkyně poroty (VŠE v Praze, Fakulta informatiky
a statistiky, katedra statistiky a pravděpodobnosti),

-      Ing. Petra Kuncová (Český statistický úřad, ředitelka odboru informačních služeb),

-      Ing. Michal Novotný (Český statistický úřad, ředitel odboru vnější komunikace).

Naše studentky se dostaly se svým plakátem mezi prvních 12 týmůcelé České republiky.

Studentkám Andree Pavlíčkové a Elišce Břízové blahopřeji a zároveň děkuji za reprezentaci školy a města Chotěboř.

                             

Ing. Jana Scholzová, vedoucí učitelka týmu