Zpět na výpis článků

Nabízíme nové obory pro chlapce i děvčata aneb jdeme s dobou

Využívání moderních technologií, nástup Průmyslu 4.0 a digitalizace téměř všech oblastí lidské činnosti výrazným způsobem proměňuje požadavky kladené na většinu současných pracovních pozic a tato tendence bude i nadále zesilovat. VOŠ, OA a SOUT Chotěboř se snaží připravit své studenty co nejlépe na jejich profesní dráhu, proto tyto trendy sleduje a upravuje podle nich svoji vzdělávací nabídku.

Od příštího školního roku 2020/2021 bude naše škola nabízet nové obory vhodné pro chlapce i devčata poskytující absolventům úplné střední odborné vzdělání ekonomického a technického charakteru zakončené maturitní zkouškou. Prvním oborem je Firemní management, který bude připravovat žáky na uplatnění v poměrně širokém portfoliu pracovních pozic. Absolventi tohoto oboru získají kompetence v odborných ekonomických předmětech (Účetnictví, Základy managementu, Firemní kultura a PR, Řízení lidských zdrojů, Výrobní logistika), ale také si osvojí základní znalosti v technických oblastech, jako je technická dokumentace, materiály a technologie nebo sledování jakosti a kvality výrobků, 3D měření a jeho statistické vyhodnocení. Během výuky budeme klást důraz na využívání moderních technologií a IT v odborných předmětech. Výuka cizích jazyků bude rozšířena o výuku obchodní angličtiny s možností získání mezinárodních jazykových certifikátů zdarma.

Druhým oborem, který rozšíří nabídku naší školy, je velice žádaný obor Průmyslová automatizace. Odborné předměty podrobně seznámí studenty se základy elektrotechniky a elektroniky, používanými technickými materiály, konstrukcí a provozem strojů, výrobními technologiemi, CNC programováním a hlavně s automatizací, robotizací a řízením výroby. Studenti budou pracovat v CAD/CAM systémech s programy Solid-Works, Surfcam, Solidcam, ArtCam. Výuka bude probíhat v našich moderních odborných učebnách a budeme taktéž využívat špičková pracoviště a moderní stroje partnerských firem z našeho regionu. Studenti postupně projdou praxí v těchto firmách, takže poznají různé provozy a seznámí se s nejmodernějšími technologiemi současnosti včetně automatizovaných a robotizovaných pracovišť.