Zpět na výpis článků

Otevření nové dílny odborného výcviku elektro na pracovišti v Havlíčkově Brodě

 

Jako se dynamicky vyvíjí a inovuje oblast elektrotechniky, automatizace a robotiky, tak se také modernizuje i výuka kvalifikovaných pracovníků v tomto oboru. Žáci nestudují obory jednoduché, a je tudíž dobře, že od prvního února letošního roku budeme moci realizovat praktické vzdělávání ve zcela nově zařízené a vybavené učebně odborného výcviku.

Během měsíce ledna letošního roku jsme provedli kompletní rekonstrukci dílny odborného výcviku pro výuku elektrotechnických studijních a učebních oborů elektrikář, mechanik elektrotechnik a nového oboru průmyslová automatizace na pracovišti Kyjovská v Havlíčkově Brodě. Úpravy se týkaly šaten žáků, počítačových pracovišť a zejména vlastní dílny, do které jsme pořídili kompletně nové vybavení a zařízení určené pro výuku odborného výcviku a předmětu elektrotechnických měření.

Žáci budou pracovat s nejmodernějšími elektrotechnickými komponenty a prvky a vzdělávat se v měření a diagnostikování jejich vlastností. V oboru současných domovních a průmyslových slaboproudých instalací se naučí sestavovat a programovat složitá zapojení a celky. Učebna vhodně doplní teoretické vyučování v odborných předmětech a významně přispěje k pochopení zdánlivě složité problematiky.

Vybavení učebny dodala firma Diametral, spol. s r. o., která se specializuje na výrobu a dodávky výukových pracovišť pro školství a technologických pracovišť pro průmysl, výzkum a vývoj. Nově zrekonstruovaná elektrotechnická dílna je nyní vybavena deseti pracovišti s laboratorními stoly VarioLAB+ se zavěšenými přístrojovými nástavbami.

Tato konstrukce umožňuje na relativně malé ploše zřídit komplexně vybavené laboratorní pracoviště. Přístrojové nástavby jsou vybaveny laboratorními zdroji a dalšími měřicími přístroji, které výrazně umožňují urychlit připravenost pracoviště k výuce. Pracoviště jsou navíc opatřena výpočetní technikou, která dovoluje studentům získávat teoretické podklady k výuce, projektovat, provádět výpočty a vyhodnocovat elektrotechnická měření. 

 Tato nová učebna by měla přispět k dalšímu zkvalitnění a zejména zefektivnění výuky odborného výcviku a předmětu elektrotechnická měření v oboru elektrotechnika. Zásluhou použití dalších moderních technologií ve výuce budou žáci středního odborného učiliště lépe připraveni pro budoucí povolání v náročných technických oborech, případně k dalšímu vysokoškolskému studiu.