Zpět na výpis článků

Povinnost nošení ochrany dýchacích cest od 25. 2. 2021

Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2. 2021 sdělujeme, že s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech školy,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.