Zpět na výpis článků

Předpokládaný nástup žáků SŠ do školy

Na základě informací zveřejněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sdělujeme, že třídy 3SE, 3TA, 4A a 4MO nastoupí zpět do školy v pondělí dne 11. května 2020 v 8:00 hodin, a to primárně za účelem přípravy na závěrečné a maturitní zkoušky. Účast žáků na výuce je od tohoto data povinná. Podrobné informace o formě a způsobu výuky těchto tříd budou zveřejněny v týdnu od 4. května 2020 v informačním systému Bakaláři. V červnu proběhnou samotné maturitní a závěrečné zkoušky.

U ostatních tříd školy (1MA, 1MO, 1SE, 1TA, 2A, 2ME, 2SO, 2TE, 3A) bude výuka probíhat až do konce června s největší pravděpodobností distančním systémem jako doposud. V případě jakýchkoliv změn ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo střední školy budou žáci i zákonní zástupci s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím internetových stránek a informačního systému Bakaláři.