Zpět na výpis článků

Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2020/2021

Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky 2020/2021 je do 1. 12. 2020.

Pokud žák/žákyně žádá o přizpůsobení podmínek maturitní zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

Příhláška ke stažení

Pozn.: Zkoušku z cizího jazyka (písemnou a ústní část) lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykovou úroveň nejméně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák/žákyně řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2021. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.