Zpět na výpis článků

Projekt "VYBAVENÍ CENTRA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ"

Projekt "VYBAVENÍ CENTRA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ" je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt vybuduje centrum moderních technologií pro výuku klíčových kompetencí ve strojírenských oborech, aby došlo ke sladění nabídky a poptávky po kompetencích absolventů školy na trhu práce. Součástí centra bude učebna programování CNC strojů s počítačovými trenažéry pro přípravu CNC programů, výrobní technologie pro praktickou výuku programování a seřizování CNC strojů (soustružení, frézování, obráběcí centrum) a učebna virtuálního svařování s 3D tiskem a 3D měřením pro výuku teorie i praxe.
Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitní a dostupnou infrastrukturu školy pro rovný přístup žáků ke vzdělávání, které povede k rozvoji jejich klíčových kompetencí v technických, řemeslných oborech a v oblasti práce s digitálními technologiemi, čímž bude zajištěna jejich reálná uplatnitelnost na trhu práce.

Centrum moderních technologií bylo slavnostně otevřeno dne 29. března 2019. Více zde.