Zpět na výpis článků

Regionální kolo soutěže odborných dovedností oboru obráběč kovů na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Střední odborné učiliště technické tradičně uspořádalo za podpory Kraje Vysočina, města Chotěboř a firmy NATE a.s. Chotěboř ve dnech 4. a 5. března 2020 v rámci celostátního projektu České ručičky již 9. ročník regionálního kola soutěže s názvem KOVO Junior 2020. Soutěž byla určena pro studenty strojírenského učebního oborů obráběč kovů a pro studenty z Kraje Vysočina byla zároveň jako postupová do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 01. – 03. 04. 2020 na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáru nad Sázavou. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 10 studentů z pěti škol Kraje Vysočina. Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl v kategorii jednotlivců vítěz soutěže, student 3. ročníku Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava Filip Klečatský a družstvo ve složení Milan Marek a Martin Kuráň ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, kteří obsadili první místo v kategorii družstev.

Zástupci naší školy, studenti teprve 2. ročníku Daniel Sibera a Filip Čapek zdárně konkurovali svým o rok starším a zkušenějším soupeřům a obsadily slušné 5. a 8. místo v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev jim pouze o jeden bod unikly stupně vítězů. Za předvedený výkon a reprezentaci školy určitě zaslouží poděkování a věříme, že získané zkušenosti dokáží zúročit v příštím soutěžním ročníku.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z práce na soustruhu a frézce, kde se vyráběly dvě součásti podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů. Soutěžící zde prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžních výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách staré radnice Městského úřadu v Chotěboři za přítomnosti starosty města Chotěboře pana Ing. Tomáše Škaryda. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které do soutěže věnoval pořadatel soutěže, Kraj Vysočina a firma Nate a.s..

Výsledky soutěže

Družstva:

1. místo - Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš
2. místo - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. místo - Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Jednotlivci:

1. místo - Filip Klečatský, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
2. místo - Milan Marek, Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš

3. místo - Martin Kuráň, Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš

Právo reprezentovat Kraj Vysočina v celostátním kole, které se bude konat ve dnech 1. – 3. dubna 2020 na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáru nad Sázavou, získali studenti Filip Klečatský ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Milan Marek, ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš.