Zpět na výpis článků

Regionální soutěž v odborných dovednostech - Mistrovství republiky oboru Truhlář 2018

Střední odborné učiliště technické Chotěboř uspořádalo za podpory Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod a Klastru českých nábytkářů 20. března 2018 v rámci celostátního projektu regionální kolo soutěže s názvem Mistrovství republiky oboru Truhlář 2018. Soutěž byla určena pro studenty učebního oboru truhlář a konala se na pracovišti odborného výcviku školy v Havlíčkově Brodě. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 12 studentů ze čtyř škol Kraje Vysočina a dvou škol Jihočeského kraje. Nejlepší kvalitu a připravenost předvedl v kategorii jednotlivců vítěz soutěže, student 3. ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek Dominik Hudrment a družstvo ve složení Dominik Hudrment a Daniel Blažek taktéž ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, kteří obsadili první místo v kategorii družstev.

Soutěž byla jednodenní, obsahovala praktickou část, kterou tvořilo zhotovení jednoduchého účelového výrobku podle výkresové dokumentace. Výrobkem byla lékárnička z masivního dřeva. Časová dotace na soutěžní úkol byl pět hodin. Soutěžící zde prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžních výrobku.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách staré radnice Městského úřadu v Havlíčkově Brodě za přítomnosti místostarostů města Havlíčkova Brodu paní Ing. Ivany Mojžýškové, Bc. Libora Honzárka a zástupce Klastru českých nábytkářů pana Ing. Pavla Doležala. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které do soutěže věnoval pořadatel soutěže a Kraj Vysočina.

Výsledky soutěže

Družstva:

1. místo – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

2. místo – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

3. místo – Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Jednotlivci:

1. místo – Dominik Hudrment, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

2. místo – Daniel Blažek, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

3. místo – Jan Mimra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Právo reprezentovat Kraj Vysočina v celostátním kole, které se bude konat v dubnu v rámci veletrhu MOBITEX na Výstavišti v Brně, získal student Jan Mimra ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Právo reprezentovat Jihočeský kraj v celostátním kole, které se bude konat v dubnu v rámci veletrhu MOBITEX na Výstavišti v Brně, získal student Dominik Hudrment ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek.