Zpět na výpis článků

Rozpis konzultací pro dálkové studium VOŠ - letní semestr

Rozpis konzultací pro dálkové studium 2019/2020

studijní skupinaV2D/ obory: ŘBP/ŘZJ                                    období:  letní

 7. únor 2020 (pátek):      

  9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

8. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. únor 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

22. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

9:45 - 11:15                         ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi

16.15 – 17.45                      komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)      

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

21. březen 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ekonomika (Ing. Chrbolková)

9:45 - 11:15                         informační technologie (Ing. Scholzová)

3. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

4. duben 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

16.15 - 17.45                       informační technologie (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. květen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

16.15 – 17.45                      informační technologie (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. květen 2020 (pátek)

9.00 - 10.30                         ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období: 10. – 30. června 2020

studijní skupinaV3D/obory: ŘBP/ŘZJ                                     období:  letní

 7. únor 2020 (pátek):      

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)                                      

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

 

8. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            informační technologie (Vaněk)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. únor 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

16.15 - 17.45                       informační technologie (Vaněk)

 

22. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       ŘBP:   -------------volno---------------------

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)                                                    

10.45 - 12.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi

14.30 - 16.00                       absolventský seminář (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                        ŘBP:   -------------volno---------------------

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.5 – 17.45                        ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

21. březen 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            absolventský seminář (Ing. Scholzová)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZP: statistika (Ing. Scholzová)

4. duben 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. duben 2020 (pátek)

 8.05 – 8.50                          německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

 9.00 - 10.30                        ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. květen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. květen 2020 (pátek)

9.00 - 10.30                         ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

16.15 - 17.45                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období: 10. – 30. června 2020