Zpět na výpis článků

Úhrada školného VOŠ - letní semestr 2018/2019

Školné za letní semestr 2018/2019: výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání činí Kč 1 500,-

Splatnost školného pro letní semestr 2018/2019: student hradí školné dle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku

Školné ve výši Kč 1 500,- lze uhradit:

  • bezhotovostně převodem z účtu na účet č. 203269229/0600 (variabilní symbol = rodné číslo uchazeče)
  • v hotovosti v kanceláři školy