Zpět na výpis článků

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení VOŠ

Ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Dále zveřejňuje  souladu s § 94 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) kritéria hodnocení přijímacího řízení.

Přijímací řízení je vyhlášeno pro obory vzdělání

Vzdělávací program (kód a název)

Obor vzdělání (kód a název)

Forma vzdělání

63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti

63-41-N Ekonomika a podnikání

denní

63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti

63-41-N Ekonomika a podnikání

dálková

39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce

39-08-N Požární ochrana a bezpečnost práce

denní

39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce

39-08-N Požární ochrana a bezpečnost práce

dálková

Další důležité informace k přijímacímu řízení

Termín pro podání přihlášky: 16. 8. 2019

Seznam požadovaných dokumentů potřebných pro přijímací řízení na VOŠ:

  1. Přihláška ke studiu v tištěné formě – přihlášky se podávají v tištěné formě na formuláři přihlášky (SEVT 49 152 1), kterou lze stáhnout níže nebo ji je možné vyzvednout na studijním oddělení školy. Přihlášky se zasílají na adresu: VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř.
  2. Ověřená kopie maturitního vysvědčení – pokud v době podání přihlášky uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně ověřenou kopii bez zbytečného odkladu po jeho vystavení nebo nejpozději při zápisu ke studiu.
  3. Ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
  4. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání – potvrzení lékaře se dokládá pouze u oboru vzdělání 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce.
  5. Potvrzení o uhrazení administrativního poplatku za přijímací řízení – administrativní poplatek činí Kč 300,- a je nutné jej uhradit před podáním přihlášky na účet školy č. 203269229/0600 (variabilní symbol = rodné číslo uchazeče) – pozn.: administrativní poplatek ve výši Kč 300,- se hradí za každou podanou přihlášku.

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - pdf

Přihláška ke vzdělávání na vyšší odborné škole - xls

Vzor vyplněné přihlášky ke vzdělávání na vyšší odborné škole

Kritéria přijímacího řízení