Zpět na výpis článků

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na SŠ

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 29. 8. 2022.

  1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou nebudou konány v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků. Pokud počet přihlášek bude vyšší, než je počet přijímaných žáků, uchazeči budou přijímání na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky (pokud jednotnou přijímací zkoušku uchazeč nekonal) a na základě dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Podrobné informace o počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.