Zpět na výpis článků

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Přihlášky se pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 30. srpna 2018.

Počet volných míst ve 4. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Kód a název oboru

Počet volných míst

Přijímací zkoušky (ano/ne)

Obory s maturitní zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

7

ano*

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

2

ano*

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

7

ano*

63-41-M/02 Obchodní akademie

6

ano*

Obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

8

ne

23-56-H/01 Obráběč kovů

2

ne

26-51-H/01 Elektrikář

5

ne

33-56-H/01 Truhlář

3

ne

* v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů JPZ se PZ NEKONAJÍ