Zpět na výpis článků

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 27. 8. 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy dne 30. 8. 2021.

Podrobné informace naleznete zde.