Zpět na výpis článků

Vyhlášení termínů maturitních zkoušek - září 2019

Vyhlášení termínů opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním termínu

podzimní zkušební období – září 2019

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s maturitní zkouškou:

            23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

            26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

            33-41L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Druh maturitní zkoušky

Termín

Praktická zkouška z odborného výcviku

9. 9. 2019 – 11. 9. 2019

Ústní zkouška

13. 9. 2019

 

Termíny jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.