Zpět na výpis článků

Vyhlášení termínů opravných MZ a MZ v náhradním termínu – září 2018

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s maturitní zkouškou:

            33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

            26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

               

Druh   maturitní zkoušky

Termín

Praktická zkouška z odborného výcviku

10. 9. 2018 – 12. 9. 2018

Ústní zkouška

14. 9. 2018

 

Vyhlášení termínů je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.