Zpět na výpis článků

Vyhlášení termínů opravných závěrečných zkoušek - červen 2018

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 26-51-H/01 Elektrikář
Druh závěrečné zkoušky Termín
písemná zkouška 4. 6. 2018
praktická zkouška 5. až 7. 6. 2018
ústní zkouška 18. 6. 2018

Vyhlášení termínů opravných a náhradních závěrečných zkoušek je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč je povinnen dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, oznámit řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Jako písemné oznámení lze použít přihlášku k závěrečné zkoušce.