Zpět na výpis článků

Vyhlášení termínů opravných ZZ a ZZ v náhradním termínu – září 2018

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář

               

Druh závěrečné zkoušky

Termín

Písemná zkouška

4. 9. 2018

Praktická zkouška

5. 9. 2018 – 7. 9. 2018

Ústní zkouška

17. 9. 2018

 

Vyhlášení termínů opravných a náhradních závěrečných zkoušek je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Uchazeč oznámí dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Tato přihláška k závěrečné zkoušce musí být doručena řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Přihláška k závěrečné zkoušce