Zpět na výpis článků

Vyhlášení termínů závěrečných zkoušek - září 2019

Vyhlášení termínů opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu

zkušební období – září 2019

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Druh závěrečné zkoušky

Termín

Písemná zkouška

2. 9. 2019

Praktická zkouška

3. 9. 2019 až 5. 9. 2019

Ústní zkouška

13. 9. 2019

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášení k závěrečné zkoušce - září 2019

Uchazeč oznámí dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Tato přihláška k závěrečné zkoušce musí být doručena řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Přihláška ke stažení zde.