Zpět na výpis článků

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení (vyšší ročník)

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do oborů:

4leté obory s maturitní zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby